e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
COVID-19 Pandemisi Devam Ederken Güvenli Diş Hekimliği Uygulamaları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 1-12 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.37233

COVID-19 Pandemisi Devam Ederken Güvenli Diş Hekimliği Uygulamaları

Bengü Erden Şahin1, Neslihan Efeoglu2, Ergün Dudak1, Candan Efeoğlu1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
2Özel Kent Alsancak Tıp Merkezi, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020’de COVID-19’un pandemiye yol açtığını açıklamıştır. Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmıştır ve o günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ nun sağlık çalışanlarını ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmaları başlamıştır. Ağız diş sağlığı klinikleri, tedaviler sırasında oluşan aerosol nedeniyle SARS-COV-2 için ideal bir bulaş ortamı olabilir ve üstelik asemptomatik COVID-19 olgularının da virüs bulaştırabildiği gerçeği hatırlanırsa, toplum sağlığı açısından nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuz görülebilir. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili işlemler durma noktasına gelmiştir. Bununla birlikte pandemi sırasında acil dental tedavi gereksinimi devam etmektedir. Bu derlemenin amacı COVID-19 pandemisi devam ederken, ülkemizdeki tüm ağız diş sağlığı çalışanlarının ve toplum sağlığının korunabilmesi için bilinmesi gerekenleri, şu anda ve yakın gelecekte hasta tedavisine yaklaşımları ve hasta yönetimini günümüzdeki bilgiler ışığında incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemi, güvenli diş hekimliği

Safe Dental Care During COVID-19 Pandemic

Bengü Erden Şahin1, Neslihan Efeoglu2, Ergün Dudak1, Candan Efeoğlu1
1Ege University School of Dentistry, Department of Oral Surgery
2Kent Alsancak Medical Center, Prosthodontic Specialists

World Health Organisation (WHO) announced that COVID-19 outbreak is a pandemic on 11 March 2020. First case in Turkey is traced back to 11 March 2020, when the Ministry of Health and the Advisory Scientific Committee started working to safeguard public health. Dental clinics could be an ideal contagion heaven for SARS-COV-2 due to the aerosols produced during dental treatments. When one considers the fact that asymptomatic individuals also could transmit the disease, it is possible to understand the scale of the danger the public has to face. Dental treatments came to a halt all over the world, however emergency dental treatment needs continue to exist. The aim of this manuscript is to prepare an easy to follow guide for GDP’s, as well as reviewing the

Keywords: Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemic, safe dental care

Bengü Erden Şahin, Neslihan Efeoglu, Ergün Dudak, Candan Efeoğlu. Safe Dental Care During COVID-19 Pandemic. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Bengü Erden Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale