e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Türkiyedeki diş hekimliği öğrencilerinin tütün kullanımı oranı [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 185-191 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.49379

Türkiyedeki diş hekimliği öğrencilerinin tütün kullanımı oranı

Önder Gürlek1, Ülkü Başer2, Arzu Beklen3, Güliz N Güncü4, Sema S Hakkı5, Mehmet C Haytaç6, Leyla Kuru7, Müge Lütfioğlu8, Pınar Meriç1, Ebru Olgun9, Burcu Özdemir10, Zekeriya Taşdemir11, Nurcan Buduneli1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
4Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Konya
6Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Adana
7Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul
8On Dokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Samsun
9Kırıkkale University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Kırıkkale
10Gazi University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Ankara
11Erciyes University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu anket çalışması, Türkiye’de birinci ve beşinci sınıf diş hekimliği öğrencilerinin tütün ürünleri konusundaki tutumlarını araştırmayı ve tütün ürünleri kullananların prevalansını belirlemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma 1 Mayıs-30 Haziran 2018 tarihleri arasında, birinci ve beşinci sınıfta okuyan öğrencilerle, Türkiye’nin farklı bölglerinde bulunan 11 diş hekimliği fakültesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Anket formlarının istatistiksel analizi aşamasında SPSS 21.0 programından yararlanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 1228 öğrencilerden 1096 kişi çevrimiçi anket sorularının tamamını yanıtladı. Katılımcıların çoğunluğunun kadın (n=691, %63.05) olduğu, yaş ortalamasının ise 21,8±2,9 olduğu belirlendi. (yaş aralığı 18-54). Sigara içenlerin genel oranı %37,96 olmasına rağmen, katılımcıların %62,04’ü en az bir kez tütün ürünü denediklerini bildirdiler. Sigara içenlerin yarısından fazlası (%55,19) sigarayı bırakmak istediklerini belirtirken, bu öğrencilerin %29,26’sının son altı ay içinde sigarayı bırakma girişiminde bulundukları tespit edildi. Tüm katılımcıların sadece %19,49’u kendilerini sigara içmeye oldukça bağımlı olarak tanımladı. Nargile içenlerin oranı %41,2 idi ve nargile içenlerin %83,7’si nargileyi bırakmaya niyetlerinin olmadığını bildirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, Türkiye’de sigara içme oranının diş hekimliği fakültesi öğrencileri arasında oldukça yüksek olduğunu ve tütün karşıtı yeni ve daha etkili önlemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: diş hekimliği öğrencisi, sigara, anket; tütün ürünleri; nargile

The rate of tobacco smoking among dental school students in Turkey

Önder Gürlek1, Ülkü Başer2, Arzu Beklen3, Güliz N Güncü4, Sema S Hakkı5, Mehmet C Haytaç6, Leyla Kuru7, Müge Lütfioğlu8, Pınar Meriç1, Ebru Olgun9, Burcu Özdemir10, Zekeriya Taşdemir11, Nurcan Buduneli1
1Ege University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, İzmir, Turkey
2Istanbul University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey
3Osmangazi University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Eskişehir, Turkey
4Hacettepe University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey
5Selcuk University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Konya, Turkey
6Çukurova University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Adana, Turkey
7Marmara University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey
8On Dokuz Mayıs University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Samsun, Turkey
9Kırıkkale University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Kırıkkale, Turkey
10Gazi University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey
11Erciyes University, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: This survey aimed to investigate the attitudes of the first- and fifth-year Turkish dental school students towards tobacco and to determine the prevalence of those using various tobacco products.
METHODS: The survey was conducted between May 1 and June 30, 2018 and the first- and fifth-year students were from eleven dental schools located in different regions of Turkey. Data were tested statistically using Statistical Package for Social Science (SPSS) program.
RESULTS: A total of 1228 students participated and 1096 completed the online survey. The majority of the participants were females (n=691, 63.05%). Mean age of the participants was 21.8 ± 2.9 years (age range 18-54 years). Although the overall rate of current smokers was 37.96%, 62.04% of the participants had inhaled tobacco smoke at least once. More than half (55.19%) of the current smokers stated that they wish to quit and 29.26% of these students have attempted to quit within the last six months. Only 19.49% of all participants defined themselves as highly addicted to cigarette smoking. The rate of waterpipe smokers was 41.2%, of which 83.7% declared that they had no intention to quit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that the rate of tobacco smokers is rather high among dental school students in Turkey and this finding points out the need for novel and more effective precautions against tobacco.

Keywords: dental student, smoking, survey; tobacco products; waterpipe

Önder Gürlek, Ülkü Başer, Arzu Beklen, Güliz N Güncü, Sema S Hakkı, Mehmet C Haytaç, Leyla Kuru, Müge Lütfioğlu, Pınar Meriç, Ebru Olgun, Burcu Özdemir, Zekeriya Taşdemir, Nurcan Buduneli. The rate of tobacco smoking among dental school students in Turkey. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 185-191

Sorumlu Yazar: Önder Gürlek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale