e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Temporomandibular Eklem Dislokasyonunun Bilateral Eminektomi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 182-186 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.42103

Temporomandibular Eklem Dislokasyonunun Bilateral Eminektomi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Onur Yılmaz, Emre Balaban, Celal Çandırlı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.

Temporomandibular eklem (TME) dislokasyonu, kondilin ileri yönde aşırı hareketi sonucu artiküler eminensi geçerek, eklemin açık pozisyonda sabitlendiği ve herhangi bir kayma hareketine imkan vermeyen pozisyonda kalması olarak tanımlanmaktadır. Çiğneme, konuşma gibi günlük aktiviteler sırasında meydana gelebildiğinden hastalar için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Dislokasyonların tedavisinde sklerozan ajanların eklem içi enjeksiyonu, eklem içerisine otolog kan enjeksiyonu, lateral pterigoid kasa botulinum toksin enjeksiyonu, lateral pterigoid myotomi, proloterapi, artiküler eminens yüksekliğinin arttırılması ve eminektomi tedavileri yaygın olarak uygulanmaktadır. Uzun süreli dislokasyon hikayelerinin varlığında cerrahi tedavilerin uygulanması gerektiği literatürde bildirilmiştir. Eminektominin kondil yolundaki engelin ortan kaldırılması amacıyla uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olduğu ve rekürrens olasılığının oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Bu vaka raporunda yaklaşık 2 yıldır TME dislokasyon şikayeti bulunan hastanın bilateral eminektomi ile tedavisi anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dislokasyon, Eminektomi, Lüksasyon, Temporomandibular Eklem

Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report

Onur Yılmaz, Emre Balaban, Celal Çandırlı
Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Oral&Maxillofacial Surgery

Temporomandibular joint (TMJ) dislocation is defined as an excessive forward movement of the condyle beyond the articular eminence, with complete separation of the articular surfaces and fixation in that position. It is a very uncomfortable situation for patients because it can happen during daily activities like chewing and speaking. Intra-articular injection of sclerosing agents, autologous blood injection into the joint, injection of botulinum toxin into the lateral pterygoid muscle, lateral pterygoid myotomy, prolotherapy, increasing the height of the articular eminence, and eminectomy are widely used in the treatment of dislocations. It has been reported in the literature that surgical treatment should be applied in the presence of long-term dislocations. It is stated that eminectomy is an effective treatment modality for removing the obstacle in the condylar path and has a fairly low recurrence risk.. This case report describes that the patient with complaint of TMJ dislocation for about 2 years has been treated with bilateral eminectomy.

Keywords: Dislocation, Eminectomy, Hypermobility, Luxation, Temporomandibular joint

Onur Yılmaz, Emre Balaban, Celal Çandırlı. Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 182-186

Sorumlu Yazar: Onur Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale