e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Üretim Tekniklerinde Güncel Gelişmeler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 128-139 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.35220

Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Üretim Tekniklerinde Güncel Gelişmeler

Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kayıp mum tekniği geçmişte dental teknolojinin merkezinde yer almasına karşın, günümüzde bilgisayar destekli üretim teknikleri ile farklı ağları kombine olarak kullanan yeni üretim teknikleri mevcuttur. Metal üretim tekniklerinin avantaj ve limitasyonlarını bilmek, klinisyenin en iyi üretim tekniğini seçmesine olanak sağlamaktadır. Bu derlemede, metal üretim teknikleri ve bu alandaki güncel gelişmeler anlatılmıştır. Aynı zamanda, bu tekniklerin uygun olarak kullanıldığı protetik uygulamalar da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metal üretim teknikleri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, protetik diş hekimliği

Recent Advances In Metal Manufacturing Techniques Used In Prosthetic Dentistry

Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Gazi University, Ankara, Turkey

Although, dental technology was centred on lost-wax casting technology in the past, new fabrication systems combining computer-assisted fabrication systems (dental CAD⁄CAM) with various networks are now available. Awareness of the advantages and limitations of metal manufacturing techniques provides clinician to select the best manufacturing technique. In this review, metal manufacturing techniques and the recent developments in this field have been criticized. The prosthetic applications suitable to these techniques have also been discussed.

Keywords: Metal manufacturing techniques, computer-aided design and manufacturing, prosthetic dentistry

Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş. Recent Advances In Metal Manufacturing Techniques Used In Prosthetic Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 128-139

Sorumlu Yazar: Gheyath Munadhil Azeez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale