e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Beyaz nokta lezyonlarının tedavi yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 193-202 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.17363

Beyaz nokta lezyonlarının tedavi yöntemleri

İnci Kırmızıgül, Gülsüm Duruk
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Malatya

Başlangıç çürük lezyonu, düz yüzey çürüğü veya opak mine lezyonu olarak da adlandırılan beyaz nokta lezyonları (BNL), diş çürüğünün ilk ve tedavi edilebilir aşamasıdır. BNL, ağız ortamındaki pH’nın kritik değer olan 5,5’in altına düşmesi ve 30 dakika boyunca bu değerde seyretmesi ile başlayan demineralizasyon sonucu oluşmaya başlamaktadır. 3 yaşından küçük çocuklarda BNL görülmesi şiddetli erken çocukluk çağı çürüğünün habercisi olmaktadır. Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda da BNL sık görülmekte ve hızla gelişmektedir. Bu lezyonlar, demineralize ancak kavitasyonsuz alanlardır. Bu aşamada diş çürüğü gelişimini kavite oluşmadan durdurmak mümkündür. Beyaz nokta lezyonlarının tedavileri; ileride yaşanacak diş dokusu kayıplarının önüne geçilmesi, tedavi süresinin ve maliyetinin azaltılması açısından, koruyucu diş hekimliği adına büyük önem arz etmektedir. BNL tedavisinde diyetin düzenlenmesi, ağız hijyeninin iyileştirilmesi, florürlü preparatlar, klorheksidin glukonat, lazer, kazein fosfopeptid, mikroabrazyon, biyoaktif cam ve düşük viskoziteli rezin infiltrasyonu gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı, BNL tedavisinde kullanılan yöntemleri, bu konu ile ilgili araştırma sonuçlarıyla birlikte incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz nokta lezyonu, başlangıç çürük lezyonu, düz yüzey çürüğü, opak mine lezyonu, tedavi yöntemleri, remineralizasyon.

Treatment methods of white spot lesions

İnci Kırmızıgül, Gülsüm Duruk
Department of Pediatric Dentistry, Inonu University, Malatya, Turkey

White spot lesion (WSL), which is called also incipient carious lesion or smooth surface lesion, is the first and curable stage of dental caries. WSL develops as a result of the demineralization that begins when the oral pH decreasing below the critical value of 5.5 for 30 minutes. In children under 3 years of age, WSL is the precursor of severe early childhood caries. WSL is commonly seen and rapidly developing in patients undergoing fixed orthodontic treatment. These lesions are demineralized but non-cavitated. In this stage, it is possible to stop the development of caries lesion before cavitation. In the name of preventive dentistry, treatment of WSL is very important to prevent possible loss of dental tissue and to reduce the cost and duration of the treatment. Many methods are used in the treatment of WSL such as regulation of diet, improvement of oral hygiene, fluoride preparations, chlorhexidine gluconate, laser, casein phosphopeptide, microabrasion, bioactive glass and low-viscosity resin infiltration. The aim of this review is to examine the methods used in the treatment of white spot lesions with the results of the research on this topic.

Keywords: White spot lesion, incipient carious lesion, smooth surface lesion, treatment methods, remineralization

İnci Kırmızıgül, Gülsüm Duruk. Treatment methods of white spot lesions. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 193-202

Sorumlu Yazar: İnci Kırmızıgül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale