e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 1-9 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.09709

Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri

İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara

Enfeksiyöz mikroorganizmaların hasta, hekim ve yardımcı personel arasındaki geçişi çapraz enfeksiyon olarak tanımlanır. Protetik diş tedavisinde kullanılan materyaller ve uygulamalar nedeniyle, protez uzmanları, hemşireler ve diş teknisyenleri, hastalardan bulaşabilecek birçok enfeksiyonla karşı karşıya kalmaktadır. Protetik işlemler sırasında hasta ağzından alınan ölçü maddelerinin dezenfekte edilmeden laboratuvara gönderilmesi klinik ile laboratuvar arasında çapraz kontaminasyona neden olur. Kontaminasyonun önlenebilmesi amacıyla, hastalardan alınan ölçülerin dezenfekte edilerek teknisyenlere iletilmesi önerilmektedir. Ancak kullanılacak dezenfeksiyon materyali ve yöntemleri, ölçü materyalinin özelliklerini etkileyebilmektedir. Bu derlemenin amacı, ölçülerin dezenfeksiyonu ve dezenfektanların ölçü üzerindeki etkilerinin, konu ile ilgili yapılan çalışmaların ışığında incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Dezenfeksiyon, dental ölçü materyalleri, çapraz kontaminasyon, boyutsal stabilite

Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions

İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
Department of Prosthodontics, Gazi University, Ankara, Turkey

The transfer of infectious microorganisms between patient, doctor and auxiliary staff is called ‘cross infection’. Due to the applications and materials used in prosthetic treatments, prosthodontists, nurses and dental technicians come up against several infections which can be transmitted from patients. The delivery of dental impressions, obtained from patients during prosthetic applications, without disinfection leads to cross contamination between clinic and dental laboratory. To prevent contamination, disinfection of dental impressions is recommended. However, disinfection methods and disinfectants can affect the characteristics of dental impression materials. The aim of this paper is to review the disinfection of dental impressions and the effects of disinfectants on dental impressions in the light of previous studies.

Keywords: Disinfection, dental impression materials, cross-contamination, dimentional stability

İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant. Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 1-9

Sorumlu Yazar: İrem Türkcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale