e-ISSN 1302-7476
Maksiller Retrognatiye Sahip Postpubertal Dönemdeki Bir Hastanın Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi Ve Yüz Maskesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 98-104 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.93064

Maksiller Retrognatiye Sahip Postpubertal Dönemdeki Bir Hastanın Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi Ve Yüz Maskesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu

Bülent Çatalbaş, Enes Tan
Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Bu olgu sunumunda iskeletsel Sınıf III malokluzyona sahip bir hastanın tedavisinde uygulanan cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi (CDRME) ve yüz maskesinin (Rev. HG) dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kliniğimize başvuran 15 yaşındaki bayan hastanın temel şikayetleri üst çenesinin geride olması ve gömülü kanin dişiydi. Yapılan klinik ve sefalometrik değerlendirmeler sonucu hastanın Sınıf III gelişim gösterdiği ve maksiller darlığı olduğu gözlendi. Tedavi amacıyla full akrilik kaplı hızlı üst çene genişletme (RME) apareyi uygulandı ve cerrahi destek için ameliyata alındı. Yeterli genişletme elde edildikten sonra yüz maskesine geçildi. Aparey çıkarıldıktan sonra bondingi yapıldı. Gömülü olan kanin dişi buton yardımıyla sürdürüldü. CDRME ile transversal darlık çözüldü. Yüz maskesi kullanımıyla maksiller gerilik elimine edildi. Bu sayede, kabul edilebilir bir oklüzyon ve yüz estetiği sağlandı. İskeletsel Sınıf III anomaliye sahip hastaya uygulanan CDRME sayesinde hem maksiller darlık giderilmiş hem de yüz maskesinden elde edilecek sonuç pozitif yönde arttırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hızlı üst çene genişletmesi, Retrognatizm, Yüz maskesi, Maksillofasiyal anormallikler

Postpubertal Treatment Of A Patient With Maxillary Retrognathism By Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion And Face Mask: Case Report

Bülent Çatalbaş, Enes Tan
Kırıkkale University, Faculty Of Dentistry, Department Of Orthodontics, Kırıkkale

In this case report, the effects of surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME) and face mask (Rev. HG) treatment on dentofacial structures were examined. The main complaints of 15 years old female patient were maxillary retrognathism and impacted canine. Clinical and cephalometric examination was shown that she had skeletally Class III relationship and maxillary deficiency. Full cap acrylic coating appliance was applied for treatment purposes and the patient was admitted for surgical support. After obtaining adequate expansion, face mask treatment was started. Later on removing the full acyrlic cap appliance, bonding procedures were done. Impacted canine were elongated by the help of button. Maxillary transversal deficiency was solved with SARME. Maxillary deficiency was eliminated by using a face mask. Thus, an acceptable occlusion and enhanced facial esthetics were provided. Due to the SARME, both maxillary deficiency was eliminated and positive results from the face mask was increased in patient with skeletal Class III anomaly.

Keywords: Rapid maxillary expansion, Retrognathism, Face mask, Maxillofacial abnormalities

Bülent Çatalbaş, Enes Tan. Postpubertal Treatment Of A Patient With Maxillary Retrognathism By Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion And Face Mask: Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 98-104

Sorumlu Yazar: Enes Tan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale