e-ISSN 1302-7476
Diş Hekimliği ve Periodontolojide Fotodinamik Tedavi Uygulamaları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 8-22 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.92300

Diş Hekimliği ve Periodontolojide Fotodinamik Tedavi Uygulamaları

Gözde Peker Tekdal, Ali Gürkan
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontal hastalıkların tedavisinde, konvansiyonel yöntemlerin etkinliğinin yetersiz kaldığı durumlar için destekleyici yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çok sayıda farklı endikasyon alanı bulunan, geniş etki spektrumlu, girişimsel olmayan fotodinamik tedavi de bunlardan biridir. Bu derlemede, fotodinamik tedavinin genel özellikleri, etki mekanizması, tıpta, diş hekimliğinde ve özellikle de periodontolojideki kullanım alanları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik Tedavi, Fotoaktivasyon, Antimikrobiyal Tedavi, Periodontoloji, Periimplantitis

Photodynamic Therapy Applications in Dentistry and Periodontology

Gözde Peker Tekdal, Ali Gürkan
Ege University School Of Dentistry Department Of Periodontology

Novel therapeutic approaches are needed for some periodontal disease cases, which the conventional treatment methods have limited effect. Photodynamic theraphy, that is a non-invasive and a large impact-spectrum treatment modality is one of these approaches. In this review, the general features of photodynamic theraphy, mechanism of its action and its use in medicine, dentistry and especially periodontology areas are described.

Keywords: Photodynamic Theraphy, Photoactivation, Antimicrobial Theraphy, Periodontology, Periimplantitis

Gözde Peker Tekdal, Ali Gürkan. Photodynamic Therapy Applications in Dentistry and Periodontology. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 8-22

Sorumlu Yazar: Gözde Peker Tekdal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale