e-ISSN 1302-7476
Astım ve Ağız Sağlığı [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 42-46 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.63634

Astım ve Ağız Sağlığı

Kübra Aral, Cüneyt Asım Aral, Reyhan Ersin Kalkan
Serbest Diş Hekimi, İzmir, Türkiye

Astım, dünyada 300 milyondan fazla insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunudur. Astım ve astım ilaçlarının diş çürüğü, dental erozyon ve periodontal hastalıklar ile olan ilişkisi literatürde sık olarak araştırılan bir konudur. Bu derlemenin amacı, astım ve astım tedavisinde kullanılan ilaçların, ağız sağlığı üzerine olan etkilerinin incelenmesi ve bu konuda alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Astım, diş çürüğü, erozyon, periodontal hastalık

Asthma and Oral Health

Kübra Aral, Cüneyt Asım Aral, Reyhan Ersin Kalkan
Serbest Diş Hekimi, İzmir, Türkiye

Asthma is a global health problem affecting more than three hundred million people around the world. The relationship between asthma, asthma medication and tooth decay, dental erosion, and periodontal disease has been extensively researched in the literature. The purpose of this review is to examinate the effects of asthma and asthma drugs on oral health, and to evaluate the precautions that may be taken in this regard.

Keywords: Asthma, dental caries, erosion, periodontal disease

Kübra Aral, Cüneyt Asım Aral, Reyhan Ersin Kalkan. Asthma and Oral Health. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 42-46

Sorumlu Yazar: Kübra Aral, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale