e-ISSN 1302-7476
Spor Yaralanmalarına Karşı Kullanılan Ağız Koruyucuları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 9-17

Spor Yaralanmalarına Karşı Kullanılan Ağız Koruyucuları

Gülcan Coşkun Akar1, Gülcan Coşkun Akar2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir

Dental travmalar spor aktiviteleri sırasında en sık karşılaşılan maksillofasiyal yaralanmalardandır. Bu aktiviteler sırasında çene yüz bölgesine gelen kuvvetin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle günümüzde yapılan spora ve kullanan kişiye uygun olarak planlanan ve hazırlanan ağız koruyucuları kullanılmaktadır. Bu derleme çalışmasında, ağız koruyucuları çeşitleri ve yapımları açıklandı. Ayrıca ülkemizdeki ağız koruyucu kullanımı ve ağız koruyucularını test etmek için kullanılan bilimsel yöntemler değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Ağız koruyucusu, spor yaralanmaları, polivinil-asetat-polietilen kopolimer Abstract

Mouthguards Used Against Sport Injuries

Gülcan Coşkun Akar1, Gülcan Coşkun Akar2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir

Dental trauma is the major maxillofacial injuries during sport activities. It has been aimed to decrease the applied force to the maxillofacial region in these activities. Therefore, individually designed and prepared mouth guards specific for each sports activity are used. In this literature review, the types and the fabrication of various mouth guards were explained. Besides, the mouth guard use in our country and the scientific methods to test the mouth guards and were evaluated.

Keywords: Mouth guard, sports injuries, polyvinyl-acetate-polyethylene copolymer

Gülcan Coşkun Akar, Gülcan Coşkun Akar. Mouthguards Used Against Sport Injuries. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 9-17

Sorumlu Yazar: Gülcan Coşkun Akar
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale