e-ISSN 1302-7476
Dental İmplantlarda Stabilite Ölçüm Yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(3): 115-120 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.54376

Dental İmplantlarda Stabilite Ölçüm Yöntemleri

Elif Öncü1, Emine Begüm Büyükerkmen2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Konya

İmplant stabilitesi osseointegrasyonun başarısını gösteren klinik bir göstergedir ve uzun dönem implant başarısı için şarttır. Denta implantların başarısını değerlendirmek için başvurulan önemli parametrelerden biri implantın kemik içinde stabil olup olmadığının değerlendirilmesidir. İmplant stabilitesi 2 aşamada meydana gelir. Primer implant stabilitesi; lokal kemik kalitesine ve miktarına, kullanılan implant türüne ve yerleştirme tekniğine bağlı mekanik bir olgudur ve cerrahi sırasında oluşan stabilitedir. İkincil stabilite ise implantın iyileşme sürecinde, asıl implant-kemik bağlantısını tarif eder ve implant etrafındaki kemikte iyileşmenin tamamlanması ve remodeling sonucunda oluşan esas stabilitedir. Osseointegrasyonu değerlendirmek için kullanılan histolojik yöntemlerin invaziv olması nedeni ile klinik olarak tercih edilen dental implant stabilite testleri ve radyografiler daha kullanışlı ve kolay yöntemlerdir. Bu derlemede implant stabilitesini değerlendirmek amacı ile kullanılan çeşitli yöntemler hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dental İmplant Stabilitesi, osseointegrasyon, Osstell, Periotest

Methods of Evaluating The Dental Implant Stability

Elif Öncü1, Emine Begüm Büyükerkmen2
1Department of Periodontology, Necmettin Erbkan University, Konya, Turkey
2Department of Prosthodontics, Necmettin Erbkan University, Konya, Turkey

Implant stability is one of the important factors to provide successful osseointegration and is obligatory for the long-termsuccess.. Implant stability can be defined as the absence of clinical mobility, which is also the suggested definition of osseointegration. Primary implant stability at placement is a mechanical phenomenon that is related to the local bone quality and quantity, the type of implant and placement technique used. Secondary implant stability is the increase instability attributable to bone formation and remodeling at the implant/tissue interface and in the surrounding bone. There are many ways in which the implant stability can be evaluated such as Because of the invasive nature of histological analysis, various others methods have been proposed such asdental implant stability tests and radiographs. This review focuses on variousmethods to evaluate implant stability.

Keywords: Dental Implant Stabılıty, osseointegration, Osstell, Periotest

Elif Öncü, Emine Begüm Büyükerkmen. Methods of Evaluating The Dental Implant Stability. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(3): 115-120

Sorumlu Yazar: Elif Öncü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale