e-ISSN 1302-7476
Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 88-98 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.51422

Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri

Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok2
Serbest Diş Hekimi, İzmir, Türkiye

Kök gelişimi tamamlanmamış daimi dişlerin kanal tedavisi kök uçlarının açık olmasından dolayı zor olmaktadır. Yapılan literatür değerlendirmesinde, kök gelişimini tamamlamamış enfekte daimi dişlerin tedavisinde günümüze kadar birçok tedavi yaklaşımı uygulanmasına rağmen, en uygun tedavi prosedürü ile ilgili kesin bir yaklaşım olmadığı görülmektedir. Bu derlemenin amacı revaskülarizasyon tedavisinde günümüze kadar kullanılan tedavi yöntemlerini ve son zamanlarda diş hekimliğinde kullanılmaya başlanan doku mühendisliği ve kök hücre ile ilgili güncel yaklaşımları değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Olgunlaşmamış diş, revaskülarizasyon, üçlü antibiyotik patı, kök hücre, trombositten zengin plazma, trombositten zengin fibrin

Revascularization and Treatment Methods

Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok2
Serbest Diş Hekimi, İzmir, Türkiye

Endodontic treatment of permanent teeth with immature root formation is hard due to open apices. According to literature review, it was observed that there was no reached consensus on the most appopriate treatment procedure although various treatment modalities were performed on permanent teeth with immature root formation. The aim of this review was to evaluate treatment protocols used in revascularization up to date, recent applications such as tissue engineering and current approaches in stem cell.

Keywords: Immature teeth, revascularization, triple antibiotic paste, stem cell, platelet-rich plasma, platelet-rich fibrin

Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok. Revascularization and Treatment Methods. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 88-98

Sorumlu Yazar: Bilge Gülsüm Nur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale