e-ISSN 1302-7476
Hamilelik ve Emzirme Dönemindeki Annelerin Sıklıkla Tükettiği İçeceklerin Asiditelerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 39-43 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.48243

Hamilelik ve Emzirme Dönemindeki Annelerin Sıklıkla Tükettiği İçeceklerin Asiditelerinin Değerlendirilmesi

Berna Kuter1, Ceren Sağlam2, Handan Çelik1, Fahinur Ertuğrul2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD, İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hamilelik ve emzirme dönemindeki annelerin sıklıkla tükettiği çeşitli içeceklerin asiditelerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 22 adet içecek kullanıldı. Tüm içecekler aynı sıcaklıkta ölçülmek üzere açılmadan 8 saat oda sıcaklığında bırakıldı. İçeceklerin pH ölçümleri pH metre ile yapıldı. pH ölçümleri, hazırlanan çözeltilerde, değerler stabil olana kadar beklenerek, pH probu ile gerçekleştirildi. Taze hazırlanmış içecekler kullanıldı, pH değerleri elde edildi ve ortalama pH değerleri hesaplandı. İçecekler türlerine göre meyve aromalı içecekler, çaylar, probiyotik içecekler ile süt ve ürünleri şeklinde 4 gruba ayrıldı. Gurupların ortalama pH ölçüm değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Yapılan çalışmada meyve aromalı içecekler ve çayların karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. (p<0.05) Çaylar ve probiyotiklerin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. (p>0.05) Aynı şekilde meyve aromalı içecekler ve probiyotik içeceklerin karşılaştırılmasında ve çaylar ile sütlü içeceklerin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. (p>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin hamilelik ve emzirme döneminde tükettiği probiyotikli içecekler, süt ürünleri, çaylar ve meyve aromalı içecekler asidite özellikleri yönünden değişkenlik göstermektedir. En yüksek asit değeri meyve aromalı içeceklerde, en düşük asit değeri de çaylar da tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Asidite, hamile, anne, içecek, çürük

Evaluation of Acidity Values of Foods Frequently Consumed by Mothers During Pregnancy and Breastfeeding Period

Berna Kuter1, Ceren Sağlam2, Handan Çelik1, Fahinur Ertuğrul2
1Department of Paediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Izmir Democracy University
2Department of Paediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Ege University

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the acidity of various beverages that mothers frequently consume during pregnancy and breastfeeding period.
METHODS: 22 beverages were used in this study: All beverages were left at room temperature for 8 hours without being opened, The pH measurements of each liquid were made with pH meter. The freshly prepared beverages were used and the average pH value was calculated. Beverages were divided into 4 groups according to their types as fruit-flavored drinks, teas, probiotic drinks, and milk and dairy products. Mean pH values of groups were calculated.
RESULTS: A statistically significant difference was found in the comparison of fruit-flavored beverages and teas in the study. (p<0.05) There was no statistically significant difference in the comparison of teas and probiotics. (p>0.05) Likewise, no statistically significant difference was found in the comparison of fruit-flavored drinks and probiotic drinks, and in the comparison of teas and dairy drinks. (p>0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Probiotic drinks, milk and dairy products, teas, and fruit-flavored beverages consumed by mothers during the pregnancy and breastfeeding period vary in terms of acidity properties. The highest acid value was determined in fruit-flavored beverages, and the lowest acid value was determined in teas.

Keywords: Acidity, pergnant, mother, drinks, caries

Berna Kuter, Ceren Sağlam, Handan Çelik, Fahinur Ertuğrul. Evaluation of Acidity Values of Foods Frequently Consumed by Mothers During Pregnancy and Breastfeeding Period. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 39-43

Sorumlu Yazar: Berna Kuter, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale