e-ISSN 1302-7476
Tam Seramik Restorasyonlarda Uygulanan Yüzey İşlemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 148-159 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.45712

Tam Seramik Restorasyonlarda Uygulanan Yüzey İşlemleri

Hatice Sevmez, Merve Bankoğlu Güngör, Handan Yılmaz
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Protetik diş hekimliğinde, estetik ve doku uyumluluğuna karşı gösterilen hassasiyet, diş hekimlerini ve hastaları, metal desteksiz protez arayışına yönlendirmiştir. Bu nedenle tam seramiklerin kullanımları yaygınlaşmıştır. Tam seramik restorasyonların uzun dönem klinik başarısı için güçlü bağlanma dayanımı önemlidir. Tam seramik restorasyonlara uygulanan yüzey işlemleri, siman bağlanma dayanımını, iki seramik tabakası arasındaki bağlanma dayanımını ve tamir işlemlerinde tamir materyali ile seramik arasındaki bağlanma dayanımını artırmaktadır. Güvenilir bir bağlantı için seramik yüzeyine mekanik, kimyasal veya her ikisinin kombinasyonu olan yüzey işlemleri uygulanmaktadır. Kullanılan tam seramik materyalinin çeşidini ve mikro yapısını bilmek ve bu özelliklere göre yüzey işlemlerini seçerek uygulamak dayanıklı ve stabil bağlantı dayanımı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tam seramik, yüzey işlemleri, bağlantı dayanımı

Surface Treatments of All Ceramic Restoration

Hatice Sevmez, Merve Bankoğlu Güngör, Handan Yılmaz
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Gazi University, Ankara, Turkey

In prosthetic dentistry, increasing sensivity an esthetics and biocompatibilty have moved both the patients’ and dentists’ demands to metal-free tooth colored restorations. For this reason, the use all-ceramic systems have became widely used. High bonding strength (BS) is crucial for long-term clinical success of all-ceramic restorations. The surface treatments that applied to the all-ceramic materials increase the BS between the all-ceramic restoration and cement, BS between two ceramic layers, and BS between the all-ceramic restoration and the repair material. Mechanical, chemical, or combination of these two methods can be applied to the ceramic surface for a realible bonding. Choosing the surface treatment method occording to the type and microstructure of the ceramic material is important for providing durable and stable bonding.

Keywords: All ceramics, surface treatments, bond strength

Hatice Sevmez, Merve Bankoğlu Güngör, Handan Yılmaz. Surface Treatments of All Ceramic Restoration. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 148-159

Sorumlu Yazar: Hatice Sevmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale