e-ISSN 1302-7476
Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2011; 32(2): 55-67 | DOI: 10.5505/eudfd.2011.18189

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Bora Korkut, Dilek Arslantunalı Tağtekin, Funda Çalışkan Yanıkoğlu
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, İstanbul

Minimal invaziv yaklaşım günümüz diş hekimliğinde giderek önem kazanmaktadır. Bunu başarmanın yolu da erken teşhisten geçer. Diş hekimliğinde; zamanında, kesin ve doğru yapılan bir teşhis, başarılı bir tedavi uygulamasının ilk adımıdır. Günümüzde minimal invaziv yaklaşım çerçevesinde, çürük riski altındaki bireylerde, enfeksiyon durdurularak çürük kavitesi olmayan demineralize mine ve dentin dokularının remineralizasyonunun sağlanması, bunların zamanla kontrol edilerek gereken önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Bu durumun gerçekleşebilmesi, ancak lezyonların kavite oluşmadan önce tanısı mümkün olduğunda söz konusu olabilir. Bu amaçla günümüzde kullanılan ve yeni gelişen birçok diagnostik yöntem vardır. Bu derlemede, diagnostik yöntemlerden; lazer floresans prensibine dayanan QLF ve DIAGNOdent, elektriksel iletkenlik prensibine dayanan ECM ve ultrasonik sistemden bahsedilmektedir. Bu sistemlerle ilgili yapılmış çeşitli çalışmalar ve sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: QLF, Diagnodent, ECM, ULtrasonik Sistem

Early Diagnosis of Dental Caries and New Diagnostic Methods: QLF, Diagnodent, Electrical Conductance and Ultrasonic System

Bora Korkut, Dilek Arslantunalı Tağtekin, Funda Çalışkan Yanıkoğlu
Marmara University Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry And Endodontics

Minimal invasive therapy has been becoming more important day by day in dentistry. To achieve that, an early diagnosis must be made. In minimal invasive therapy the aim for the patietns that have caries potential is; stopping the enfection and providing the demineralized enamel and dentin tissues, that have no cavities, to be remineralized and preventing those tissues by controlling them periodically. That can only be achieved by diagnosing them before the cavities form. In order to do that, many diagnostic methods are being used and some new methods are being studied. The review is about some of those diagnostic methods that are; QLF and DIAGNOdent that depend on the laser fluorescence principle, ECM that depends on the electrical conductance principle and ultrasonic system. Some studies about the methods and the results of them are given comparatively.

Keywords: QLF, DIAGNOdent, ECM, Ultrasonic System

Bora Korkut, Dilek Arslantunalı Tağtekin, Funda Çalışkan Yanıkoğlu. Early Diagnosis of Dental Caries and New Diagnostic Methods: QLF, Diagnodent, Electrical Conductance and Ultrasonic System. EÜ Dişhek Fak Derg. 2011; 32(2): 55-67

Sorumlu Yazar: Bora Korkut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale