e-ISSN 1302-7476
Çocuklarda COVID-19 ve MIS-C ile İlişkili Oral Semptomlar [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 63-68 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.09825

Çocuklarda COVID-19 ve MIS-C ile İlişkili Oral Semptomlar

Gülser Kılınç, Saime Esin Güney, Gülçin Bulut
Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Anabilim Dalı, İzmir

Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C), 2019 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilişkili olan yeni ve tehlikeli bir çocukluk hastalığıdır. Pediatrik hastalarda, SARS-CoV-2 genellikle hafif semptomlarla görülüyor olsa da, hastaların küçük bir bölümünde, MIS-C ile ilişkili çoklu organ yetmezliğine bağlı yoğun bakım ihtiyacı olabilir. Bu dönemde COVID-19 ve MIS-C geçiren çocuk hastalarda oral lezyonlar görülmektedir. Etkilenen en yaygın bölgeler dil, yanak mukozası ve dudaklardır. Oral bulgular önemli özelliklerdir ve bu hastalığın tanı ve tedavisinde rol oynayabilir. Bu derlemede COVID-19 ve MIS-C’li çocuklarda oral mukozal lezyonlar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, MIS-C, Oral Semptomlar

Oral Symptoms Associated with COVID-19 and MIS-C in Children

Gülser Kılınç, Saime Esin Güney, Gülçin Bulut
Dokuz Eylul University Dental Faculty Pediatric Dentistry

Multisystem Inflammatory Syndrome in children (MIS-C) is a new dangerous childhood disease that is temporally associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). SARS-CoV-2 in pediatric patients usually present with mild symptoms, however a small proportion of them may require intensive care due to multiorgan failure related to MIS-C. During the course of the disease of COVID-19 and MIS-C, oral lesions are observed in pediatric patients. Oral lesions are seen in pediatric patients who have had COVID-19 and MIS-C during this period. The most common affected sites are the tongue buccal mucosa and lips. Oral manifestations are important features and may play a part in the diagnosis and management both of the diseases. This review article summarises the oral mucosal lesions in children with COVID-19 and MIS-C.

Keywords: COVID-19, MIS-C, Oral symptoms

Gülser Kılınç, Saime Esin Güney, Gülçin Bulut. Oral Symptoms Associated with COVID-19 and MIS-C in Children. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 63-68

Sorumlu Yazar: Gülser Kılınç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale