e-ISSN 1302-7476
Protetik Malzemelerin Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(3): 105-114 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.08760

Protetik Malzemelerin Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu

Ender Akan, Özlem Çölgeçen, İbrahim Talha Meşe
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik diş hekimliğinde, kontamine olmuş materyallerin laboratuvar ve klinik arasında taşınması çapraz enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Çapraz enfeksiyonların önlenebilmesi için uygulanabilecek en iyi yöntem tüm aletlerin steril edilmesidir. Diş hekimliği pratiğinde kullanılan malzemelerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu, oluşabilecek patojen mikroorganizma kontaminasyonunun kontrol altına alınmasını sağlamakta ve böylece çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaktadır. Ancak dezenfeksiyon ve sterilizasyon sırasında kullanılan dezenfektanların protetik malzemelerin boyutsal stabilitesi ve renk gibi fiziksel özelliklerine etki etmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle materyallerde olumsuz etki oluşturmayacak yöntemler tercih edilmelidir. Bu derlemede protetik diş hekimliğinde kontamine olmuş dental materyallerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu ilgili bilgilerin derlenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon kontrolü, dezenfeksiyon, sterilizasyon

Sterilization and Disinfection of the Prosthodontic Materials

Ender Akan, Özlem Çölgeçen, İbrahim Talha Meşe
Izmir Katip Celebi University, School of Dentistry Department of Prosthodontics

Transportation of contaminated materials between laboratory and clinic, increase the risk of cross contamination in prosthetic dentistry. The best method for preventing cross contaminations is to sterilize all materials. Sterilization and disinfection of the materials used in dentistry practice provide controlling the contamination potential of pathogen microorganisms and by this way the risk of cross contamination may disappear. However, disinfectants used for disinfection and sterilization must not affect the physical properties such as dimensional stability and color of the prosthetic materials. Therefore methods that do not create adverse effects on materials must be preferred. It is intended to review literature about sterilization and disinfection of contaminated dental materials in prosthetic dentistry in this review.

Keywords: Infection control, disinfection, sterilization

Ender Akan, Özlem Çölgeçen, İbrahim Talha Meşe. Sterilization and Disinfection of the Prosthodontic Materials. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(3): 105-114

Sorumlu Yazar: Ender Akan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale