e-ISSN 1302-7476
Covid-19 Sonrası Dental Tedavi Uygulamalarında Ağız Gargaralarının Yeri Ve Önemi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 59-66 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.02693

Covid-19 Sonrası Dental Tedavi Uygulamalarında Ağız Gargaralarının Yeri Ve Önemi

Mustafa Gürkan, Serter Mert Selamet, Övül Kümbüloğlu
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirus hastalığı (COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde tüm dünya çapında pandemik bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de vakaların görülmesiyle birlikte Diş Hekimliği alanında yapılan uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün yayılımını kontrol altına alabilmek için düzenlenmiştir. Covid-19’un ana bulaş yolunun solunum yolu ve aerosoller olduğu bilinmekle beraber tedaviler esnasında bu aerosollerle temas ihtimalinin artması ve sosyal mesafenin korunamaması sebebiyle ek önlemler alma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda hastalıktan korunmak ve yayılımını azaltmak için Diş Hekimliği kliniğine gelen hastalara uygulanan ağız içi dezenfektan gargaraların kullanımı da yaygınlaşmıştır. Ağız içi gargaraların genel olarak antimikrobiyal etkilerinin var olduğu bilinmekle beraber, bu ürünlerin Covid-19 ile mücadele kapsamında ne kadar etkin olarak kullanılabileceği henüz çok net değildir. Bu derlemede ağız içinde kullanılan gargaraların genel özellikleri, türleri ve Covid-19’a karşı kullanılabilirliği güncel literatürler incelenerek araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, Diş hekimliği uygulamaları, Enfeksiyon kontrolü, Ağız Gargaraları

Importance Of Mouthwashes In Dental Practice After Covid-19

Mustafa Gürkan, Serter Mert Selamet, Övül Kümbüloğlu
Ege University Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthodontics, Izmir

The novel coronavirus disease (COVID-19) which has started from Wuhan, China, has been declared as a pandemic disease globally by the World Health Organization on March 11, 2020. As the first cases started to appear in our country, dental practices has been regulated by the Ministry of Health for prevention of spreading of the virus. While the main transmitting ways of Covid-19 is known to be as respiratory system and airborne aerosols, based on the fact that those aerosols cannot be avoided and the social distance required for prevention cannot be achieved during treatment, additional prevention measures were required. As a result, use of antimicrobial mouthwashes has become a prevalent practice for prevention of spreading the disease. Based on the knowledge that antimicrobial properties of oral mouthwashes are not very clear on how effectively they can be used to prevent Covid-19, general properties of intraoral mouthwashes, their types and their usage against Covid-19 have been taken under consideration, in consistency with the current literature.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Dentistry practice, Infection control, Mouthwashes

Mustafa Gürkan, Serter Mert Selamet, Övül Kümbüloğlu. Importance Of Mouthwashes In Dental Practice After Covid-19. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 59-66

Sorumlu Yazar: Mustafa Gürkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale