e-ISSN 1302-7476
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(1): 1-10 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.00719

Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler

Göksu Trakyalı
İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Estetik diş hekimliğinin en önemli hedefi, sağlıklı bir diş yapısı ve güzel bir gülüş estetiği sağlamaktır. Güzel bir gülüş estetiğinde en dikkat çeken ayrıntı dişlerin rengidir. Estetik kaygısı olan hastaların çoğu daha parlak ve beyaz dişlere sahip olmak beklentisi ile diş hekimlerine başvurmaktadır. Diş hekimi bu istekleri değerlendirerek hastanın fiziksel ve psikolojik özelliklerine en uygun diş rengini, belirlemek ve bu rengi diş teknisyenine doğru bir şekilde iletmekle yükümlüdür. Ancak diş renginin belirlenmesi konusunda hekimin göz önünde bulundurması gereken birçok ayrıntı vardır. Bu derlemenin amacı dişli ve dişsiz ağızlarda diş renginin belirlenmesi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin özetlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: diş rengi, spektrofotometre, diş renk skalası, estetik

Methods used for tooth color determination

Göksu Trakyalı
Department Of Orthodontics, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey

The success of dental treatment is determnined on the basis of functional and esthetic results. The most important factor that influences an esthetic smile is the color of the teeth. Patients having dental treatment are increasingly seeking for brighter and whiter teeth. The dentist should determine the correct tooth color estimating the patient’s will, the physical and psychological aspects of the patient; and prepare the restoration according to the determined color or inform the dental technician. However there are many factors that may influence the determination of the correct color. The aim of this review is to compile these factors.

Keywords: tooth color, spectrophotometer, dental shade guide, esthetics

Göksu Trakyalı. Methods used for tooth color determination. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Göksu Trakyalı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale