Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Dental Ankiloz: Tedavi Seçenekleri
Dental Ankylosis: Treatment Alternatives
Neslihan Ebru Şenışık, Yunus Akalın
doi: 10.5505/eudfd.2016.77699   2016; 37 - 2 | Sayfalar 75 - 87 (2227 kere görüntülendi)

2.
Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar
Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements
Özgür KANIK, L. Şebnem TÜRKÜN
doi: 10.5505/eudfd.2016.38358   2016; 37 - 2 | Sayfalar 54 - 65 (1937 kere görüntülendi)

3.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709   2016; 37 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (1852 kere görüntülendi)

4.
İmplant Çevresi Hastalıkları: Peri-implant Mukositis Ve Peri-implantitis
Peri-Implant Diseases: Peri-implant Mucositis And Peri-implantitis
Oya Türkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2017.83723   2017; 38 - 1 | Sayfalar 21 - 31 (1482 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklugu Olan Çocukların Ailelerin Ağız Diş Sağlığı Hakkındaki Tutum ve Bilgileri
Parental Attitudes and Experiences of Dental Care in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aysun Avşar, Işıl Karahasanoğlu, Seher Akbaş
doi: 10.5505/eudfd.2016.66376   2016; 37 - 1 | Sayfalar 22 - 26 (1261 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu
Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed Apicoectomy: Case Report
Hicran Dönmez Özkan, Tugba Turk
doi: 10.5505/eudfd.2016.93063   2016; 37 - 1 | Sayfalar 32 - 37 (1206 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Florun İnsan Sağlığına Olumsuz Etkisi Var Mı?
Does Fluoride Have Negative Impact on Human Health?
Ecem Ergin, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2017.70783   2017; 38 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (1166 kere görüntülendi)

8.
Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması
Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics
Özge Uslu Akçam
doi: 10.5505/eudfd.2017.43660   2017; 38 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (1073 kere görüntülendi)

9.
Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri
Revascularization and Treatment Methods
Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok
doi: 10.5505/eudfd.2016.51422   2016; 37 - 2 | Sayfalar 88 - 98 (945 kere görüntülendi)

10.
Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış
An Overview to the Cytotoxicity of Resin Based Dental Materials
Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü
doi: 10.5505/eudfd.2016.66487   2016; 37 - 2 | Sayfalar 47 - 53 (938 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life
Elif Şener, Ceyda Gürhan, Ezgi Coşgun, Ali Mert, B.güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2017.89814   2017; 38 - 1 | Sayfalar 54 - 61 (843 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları
Popular Approaches on Post Systems and Clinical Studies on Fiber Post Systems
Erhan Dilber, Evren Ok, Ebru Nur Baytaroğlu, Abdussamed Kalkan
doi: 10.5505/eudfd.2016.43255   2016; 37 - 1 | Sayfalar 10 - 16 (792 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
13.
Çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Dental Gelişim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia on Dental Maturity in Children
Aysun Avşar, Gül Seda Yücel, Canan Albayrak
doi: 10.5505/eudfd.2016.93276   2016; 37 - 1 | Sayfalar 27 - 31 (769 kere görüntülendi)

14.
Total Ve Kısmi Diş Eksikliği Olgularının, Konvansiyonel Ve Implant Üstü Protezler Ile Tedavisinde Artex Artikülatör Kullanımının Klinik Etkinliğinin Araştırılması
Total and Partial Cases of Missing Teeth, the Treatment with Conventional and Implant Prosthesis to Investigate the Clinical Efficacy of Artex Articulator Use
Akın Aladağ, Birgül Özpınar, Bülent Gökçe, Mübin Ulusoy, Gökhan Uzel
doi: 10.5505/eudfd.2016.03164   2016; 37 - 3 | Sayfalar 113 - 119 (751 kere görüntülendi)

15.
Akut Lenfoblastik Lösemi Hastası Çocukların Acil Dental Tedavi Gereksinimleri
Dental Emergency Treatment for Children Diagnosed with Acute Lenfoblastic Leukemia
Aysun Avşar, Ebru Hazar Bodrumlu
doi: 10.5505/eudfd.2016.53765   2016; 37 - 1 | Sayfalar 17 - 21 (750 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu
Alternative Treatment Modality of Recurrent Central Giant Cell Granuloma in the Maxilla: Seven Year Follow-up Case Report
Aylin Çalış, Kemal Çalışkan, Turgay Seçkin
doi: 10.5505/eudfd.2016.86094   2016; 37 - 1 | Sayfalar 38 - 41 (739 kere görüntülendi)

17.
Çekim Boşluğunun Korunmasında Trombositten Zengin Fibrinin Klinik Ve Histolojik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Clinical And Histological Evaluation Of Post-Extraction Platelet Rich Fibrin Socket Filling: A Case Report
Gülnihal Eren, Başak Doğanavşargil
doi: 10.5505/eudfd.2016.58076   2016; 37 - 2 | Sayfalar 107 - 112 (734 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Direkt ve İndirekt Yapıştırmada Klinik Çalışma Zamanı Ve Braket Kopma Miktarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Clinical Chair Time And Bracket Failure Amount Between Direct And Indirect Bonding Methods
Furkan Dindaroğlu, Ege Doğan, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2016.94834   2016; 37 - 3 | Sayfalar 120 - 125 (707 kere görüntülendi)

19.
Diş Beyazlatma Sırasında Kullanılan Aktivatör Işınların Pulpa Üzerindeki Sıcaklık Artışına Etkisi
The Effect Of Light-Activated Bleaching On Increase Of Pulp Chamber Temperatures
Elif Kol Kılınç, Murat Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2016.32559   2016; 37 - 3 | Sayfalar 143 - 147 (706 kere görüntülendi)

20.
Metapex'in Süt Dişi Kanal Tedavilerindeki Etkinliği
Efficacy of Metapex in Root Canal Treatment of Primary Teeth
Gülçin Bulut, Ümit Candan, Mehmet Sinan Evcil
doi: 10.5505/eudfd.2017.61587   2017; 38 - 2 | Sayfalar 115 - 120 (691 kere görüntülendi)