Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Dental Ankiloz: Tedavi Seçenekleri
Dental Ankylosis: Treatment Alternatives
Neslihan Ebru Şenışık, Yunus Akalın
doi: 10.5505/eudfd.2016.77699   2016; 37 - 2 | Sayfalar 75 - 87 (1498 kere görüntülendi)

2.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709   2016; 37 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (1415 kere görüntülendi)

3.
Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar
Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements
Özgür KANIK, L. Şebnem TÜRKÜN
doi: 10.5505/eudfd.2016.38358   2016; 37 - 2 | Sayfalar 54 - 65 (1227 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklugu Olan Çocukların Ailelerin Ağız Diş Sağlığı Hakkındaki Tutum ve Bilgileri
Parental Attitudes and Experiences of Dental Care in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aysun Avşar, Işıl Karahasanoğlu, Seher Akbaş
doi: 10.5505/eudfd.2016.66376   2016; 37 - 1 | Sayfalar 22 - 26 (1015 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
İmplant Çevresi Hastalıkları: Peri-implant Mukositis Ve Peri-implantitis
Peri-Implant Diseases: Peri-implant Mucositis And Peri-implantitis
Oya Türkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2017.83723   2017; 38 - 1 | Sayfalar 21 - 31 (976 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu
Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed Apicoectomy: Case Report
Hicran Dönmez Özkan, Tugba Turk
doi: 10.5505/eudfd.2016.93063   2016; 37 - 1 | Sayfalar 32 - 37 (839 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması
Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics
Özge Uslu Akçam
doi: 10.5505/eudfd.2017.43660   2017; 38 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (720 kere görüntülendi)

8.
Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış
An Overview to the Cytotoxicity of Resin Based Dental Materials
Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü
doi: 10.5505/eudfd.2016.66487   2016; 37 - 2 | Sayfalar 47 - 53 (697 kere görüntülendi)

9.
Florun İnsan Sağlığına Olumsuz Etkisi Var Mı?
Does Fluoride Have Negative Impact on Human Health?
Ecem Ergin, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2017.70783   2017; 38 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (678 kere görüntülendi)

10.
Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları
Popular Approaches on Post Systems and Clinical Studies on Fiber Post Systems
Erhan Dilber, Evren Ok, Ebru Nur Baytaroğlu, Abdussamed Kalkan
doi: 10.5505/eudfd.2016.43255   2016; 37 - 1 | Sayfalar 10 - 16 (619 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Dental Gelişim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia on Dental Maturity in Children
Aysun Avşar, Gül Seda Yücel, Canan Albayrak
doi: 10.5505/eudfd.2016.93276   2016; 37 - 1 | Sayfalar 27 - 31 (601 kere görüntülendi)

12.
Akut Lenfoblastik Lösemi Hastası Çocukların Acil Dental Tedavi Gereksinimleri
Dental Emergency Treatment for Children Diagnosed with Acute Lenfoblastic Leukemia
Aysun Avşar, Ebru Hazar Bodrumlu
doi: 10.5505/eudfd.2016.53765   2016; 37 - 1 | Sayfalar 17 - 21 (599 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu
Alternative Treatment Modality of Recurrent Central Giant Cell Granuloma in the Maxilla: Seven Year Follow-up Case Report
Aylin Çalış, Kemal Çalışkan, Turgay Seçkin
doi: 10.5505/eudfd.2016.86094   2016; 37 - 1 | Sayfalar 38 - 41 (599 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri
Revascularization and Treatment Methods
Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok
doi: 10.5505/eudfd.2016.51422   2016; 37 - 2 | Sayfalar 88 - 98 (576 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Total Ve Kısmi Diş Eksikliği Olgularının, Konvansiyonel Ve Implant Üstü Protezler Ile Tedavisinde Artex Artikülatör Kullanımının Klinik Etkinliğinin Araştırılması
Total and Partial Cases of Missing Teeth, the Treatment with Conventional and Implant Prosthesis to Investigate the Clinical Efficacy of Artex Articulator Use
Akın Aladağ, Birgül Özpınar, Bülent Gökçe, Mübin Ulusoy, Gökhan Uzel
doi: 10.5505/eudfd.2016.03164   2016; 37 - 3 | Sayfalar 113 - 119 (563 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Çekim Boşluğunun Korunmasında Trombositten Zengin Fibrinin Klinik Ve Histolojik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Clinical And Histological Evaluation Of Post-Extraction Platelet Rich Fibrin Socket Filling: A Case Report
Gülnihal Eren, Başak Doğanavşargil
doi: 10.5505/eudfd.2016.58076   2016; 37 - 2 | Sayfalar 107 - 112 (531 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
17.
Direkt ve İndirekt Yapıştırmada Klinik Çalışma Zamanı Ve Braket Kopma Miktarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Clinical Chair Time And Bracket Failure Amount Between Direct And Indirect Bonding Methods
Furkan Dindaroğlu, Ege Doğan, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2016.94834   2016; 37 - 3 | Sayfalar 120 - 125 (512 kere görüntülendi)

18.
Diş Beyazlatma Sırasında Kullanılan Aktivatör Işınların Pulpa Üzerindeki Sıcaklık Artışına Etkisi
The Effect Of Light-Activated Bleaching On Increase Of Pulp Chamber Temperatures
Elif Kol Kılınç, Murat Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2016.32559   2016; 37 - 3 | Sayfalar 143 - 147 (506 kere görüntülendi)

19.
Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Alt Çene Küçük Azı Dişlerinin Kırılma Dayanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation Of The Effect Of Different Root Canal Instrumentation Techniques On Fracture Strength Of Mandibular Premolar Teeth
Majd Salameh, Burcu Şerefoğlu, Beyser Pişkin
doi: 10.5505/eudfd.2016.67699   2016; 37 - 3 | Sayfalar 155 - 158 (480 kere görüntülendi)

20.
Sağlıklı Ve Osteoporoz Tanılı Hastalarda Fraktal Boyut Ve Mandibular Kortikal İndeks Değerlendirilmesi
Fractal Dimension And Mandibular Cortical Bone Index Evaluations In Normal And Osteoporotic Patients
Elif Şener, B. Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2016.47550   2016; 37 - 3 | Sayfalar 159 - 167 (474 kere görüntülendi)